Hunter Field Target

Aneb napodobení loveckého střílení – kolegové vědí, že se zůčastňuji těchto sportovních střeleckých akcí a zde je promovideo, které mí, dovolím si říci přátelé z těcto akcí,vytvořili na propagaci tohoto sportu. Myslím že po shlédnutí okamžitě dostanete chuť si vzít vzduchovku a jít si zastřílet.

 

Nové velmi hezké video o našem sportu

 

Vše o tomto sportu naleznete na stránkách

www.fieldtarget.cz

Czech Airgun Field Target Association

cafta_logoDne 23. dubna 2014 došlo k zapsání do soudního spolkového rejstříku, a tím k faktickému založení, spolku Czech Airgun Field Target Association z.s. (zkráceně CAFTA).  Účelem spolku je vytvářet podmínky pro rozvoj střeleckých disciplín FT a HFT v České republice a tím přispět k maximálnímu rozvoji tohoto střeleckého sportu a sportů příbuzných. CAFTA si klade za cíl podporovat, spojovat a koordinovat střelce z různých částí České republiky.

Důvody a cíle, které nás nakonec vedly k založení, jsou v zásadě tyto:

  1. Především díky značnému nárůstu počtu střelců na akcích a značným vzdálenostem se ukazuje, že k dalšímu rozvoji a pořádání závodů je nutný vznik lokálních střeleckých klubů. Ty budou sjednoceny pod hlavičkou CAFTA.
  2. Důraz na dodržování jednotných pravidel HFT (v budoucnu i FT) v klubech.
  3. Dodržování jednotných metodických (bezpečnostních a organizačních) pokynů v klubech.
  4. Koordinace termínů konání jednotlivých klubových akcí, aby nedocházelo ke zbytečným kolizím.
  5. Zlepšení vyjednávací pozice pro jednání se sponzory, pro které je tato právní forma mnohem výhodnější, jelikož mohou poskytnuté dary lépe vyúčtovat.
  6. Zlepšení vyjednávací pozice pro jednání s majiteli pozemků potenciálně vhodných pro střelbu ze vzduchovek a místní samosprávou (úřady, obce).
  7. Zastřešení a organizace akcí České národní reprezentace (Czech HFT Team), výběr reprezentantů a jejich sponzoring na mezinárodních akcích.