Seznam členů KPŠ o.s.

Ivo Pazdera     – člen výboru  občanského sdružení – pokladník                       průkaz č.2012-002

Václav Kořán  – člen  výboru občanského sdružení                                             průkaz č.2012-001

Josef Štangl    – člen  dozorčí rady občanského sdružení                                    průkaz č.2012-003

Josef  Štangl mladší                                                                                         průkaz č.2012-005

Milan Matějka                                                                                                   průkaz č.2012-006

Rudolf Domanský                                                                                             průkaz č.2012-007

Miroslav Lomoz   – člen výboru občanského sdružení                             průkaz č.2012-008

Markéta Fuksová  – člen dozorčí rady občanského  sdružení                          průkaz č.2012-009

Monika Štanglová  –                                                                                     průkaz č.2012-010

Petr Fuksa     –                                                                                               průkaz č.2012-011

Gabriela Kořánová                                                                                           průkaz č.2012-012

Zdeněk Koubek                                                                                              průkaz č.2012-013

Alena Pazderová –člen dozorčí rady občanského sdružení                          průkaz č.2012-014

Jára petříčková                                                                                              průkaz č. 2013-015

Josef Šimon                                                                                                   průkaz č. 2013-016

Kateřina Fuksová                                                                                          průkaz č. 2013-017

Dalim Tachecí                                                                                                průkaz č. 2013-18