Kontakty

KPŠ o.s. občanské sdružení

vznik: 28.11.2011

IČO: 22763988 viz. http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx

korespondeční adresa: Husova 119/23  277 11 Libiš

e-mail: info@strelec-libis.cz

Výbor občanského sdružení:  (každý člen výboru je oprávněn jednat za KPŠ o.s. samostatně)

Mroslav  LOMOZ    tel: +420733105830

Ivo  PAZDERA       tel: +420603259916

Václav KOŘÁN      tel:  +420602364334